top of page

فارسی در مدرسه

گام نخست در یادگیری خواندن، نوشتن، و صحبت به زبان فارسی برای دانش‌آموزان دبستانی

facebook-cover 7.jpg

برنامه‌های کنونی

دوست دارید بیشتر بدانید؟

در یکی از جلسات اطلاع‌رسانی ما برای خانواده‌ها شرکت کنید و پرسش‌های خود را مطرح کتید

Untitled design-19.png

یکشنبه ۲۴ مارچ
ساعت ۷ تا ۸ شب

Untitled design-18.png

سه‌شنبه ۲۶ مارچ
ساعت ۷ تا ۸ شب

Untitled design-17.png

یکشنبه ۳۱ مارچ
ساعت ۷ تا ۸ شب

bottom of page