top of page

Contact

303-12 Athletes way, Vancouver, BC, V5Y 0B5, Canada

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter
  • LinkedIn

Nowruz @ School

Help Us Bring Nowruz to Schools

فارسی در بی‌سی بر آن است که در نوروز امسال با همکاری خانواده‌ها در مدارس/مکاتب مختلف برنامه‌هایی برای بزرگداشت نوروز و معرفی آن به دیگر دانش‌آموزان داشته باشد.

از شما نیز دعوت می‌کنیم برای این پروژه به ما بپیوندید.

چنانچه مایل به همکاری هستید فرم زیر را پر کنید.

Would you like to join us for Nowruz Project?

How can you help us?
Thanks for submitting!
bottom of page