top of page

فارسی در بی‌سی و نظام آموزشی بریتیش کلمبیا

Farsi dar BC - فارسی در بی‌سی

Jan 15, 2024

توضیحاتی در مورد رابطهٔ فارسی در بی‌سی و مناطق آموزشی

دوستان گرامی،

در روزهای گذشته ‌پرسش‌هایی در مورد رابطهٔ ما با مدارس و ادارات آموزش و پرورش مطرح شده. این پرسش‌ها طبیعی هستند و برای هر کار تازه‌ای، به خصوص در جوامع ما ممکن است برای جامعه ابهاماتی وجود داشته باشد.

اما پاسخ ما:

ما یک کارزار مستقل هستیم و سازماندهی و سیاستگذاری ما بر اساس اولویت‌هایی است که خودمان تعیین کرده‌ایم. و برای هدفی که داریم با مسئولان و نهادهای آموزشی در ارتباط مستمر هستیم. این ارتباط برای پیگیری آموزش زبان فارسی در مدارس/مکاتب بسیار ضروری است و امر پوشیده‌ای نیست. به عنوان مثال، ما چالش‌های تهیهٔ برنامهٔ آموزشی برای زبان فارسی را با وزیر، و مدیران آموزش و پرورش استان مطرح کردیم و آنها برای تهیهٔ برنامهٔ آموزشی زبان فارسی، قالب و مسیر را برای ما فراهم نمودند. پس از تهیهٔ برنامهٔ آموزش زبان فارسی، ما با مناطق آموزشی مختلف تماس گرفتیم و در پایان این منطقهٔ آموزشی کوکیتلام بود که پس از تماس ما، برگزاری جلسات و تعامل با مقامات اداری و سیاسی، این برنامه را تصویب کرد و پس از آن نیز برنامه مورد تایید وزارت آموزش و پرورش بریتیش کلمبیا قرار گرفت.  با این وجود ما هیچگاه ادعا نکردیم که مناطق آموزشی و مدارس (نورت یا وست ونکوور یا هر منطقهٔ دیگر) برای طرح فارسی در مدرسه با ما مشارکت می‌کنند. ما صرفا از آنها اجازه گرفتیم که این برنامه را در مدارس برگزار کنیم و این مجوز برای هر مدرسه، پس از تماس با مدیران، پاسخ به پرسش‌های آنها، و با رعایت شرایط آن مدارس صادر شد. 

فارسی در مدرسه بر اساس برنامهٔ آموزشی زبان فارسی است که فارسی در بی‌سی تهیه کرده، و وزارت آموزش و پرورش بریتیش کلمبیا تایید کرده و بر اساس فرمان وزارتی شمارهٔ M196 در دستورالعمل آموزشی استان، به سایر دروس در مدارس عمومی استان اضافه شد. همچنین در وبسایت وزارت آموزش و پرورش بریتیش کلمبیا نیز از کارزار فارسی در بی‌سی به عنوان تهیه کنندهٔ برنامهٔ آموزش زبان فارسی نام برده شده است. فارسی در مدرسه بر اساس همین برنامه و با همکاری متخصصان زبان فارسی و آموزش به کودکان و نوجوانان، و پشتیبانی آموزگاران رسمی مدارس/مکاتب استان بریتیش کلمبیا برگزار می‌

دلیل اصلی آغاز این برنامه هم عدم وجود امکان یادگیری زبان فارسی در دبستان‌های استان بود. در حالی که بیشتر تقاضا در دبستان وجود دارد.

هدف فارسی در بی‌سی همواره آوردن درس فارسی به مدارس بوده است و این طرح هم گامی دیگر به سوی این هدف است. 

احترام به نظام آموزشی بریتیش کلمبیا و تعامل حرفه‌ای و مثبت با بخش‌های مختلف آن برای ما اولویت بالایی دارد. ما به هیچ روی گامی برای تضعیف یا به زیر سوال بردن این سیستم برنخواهیم داشت و به عنوان یک سازمان اجتماعی همواره در تقویت آن خواهیم کوشید.  

چنانچه پرسش یا نگرانی دیگری دارید، از تماس با ما دریغ نکنید.

سپاس،

کارزار فارسی در بی‌سی

bottom of page